Công ty cổ phần  Tập đoàn Viễn Đông Nga là doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 010801933 ngày 31 tháng 5 năm 2018. Với các thành viên trẻ tuổi giàu khát vọng và các cố vấn giàu kinh nghiệm, giàu nhiệt huyết, Tập đoàn Viễn Đông Nga dần khẳng định vị thế trên thương trường.

Thong ke